Legaal

Ajouter aux favoris

Site-ontwerp en hosting

IRIS Interactief
3, Avenue d'Aiguilhe
43000 Le Puy-en-Velay
Telefoon 04 71 04 93 01

Het bivak
Boulevard Léon Jouhaux 59 - CS 90706
63000 Clermont-Ferrand
Telefoon 04 73 44 56 58

DMCI-gebied
Bedrijvenpark Greenopolis – rue Laure Diebold 31 XNUMX
69009 Lyon
Telefoon 04 72 56 51 05

www.iris-interactief.fr

Finistère 360°, Toerisme, Natuur en Gebieden
Voor de productie van Tourinsoft syndicatiestromen (gids met toeristische aanbiedingen)
1 steeg François Truffaut
CS 92005
29018 Quimper Cedex
www.toutcommenceenfinistere.com

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Met uitzondering van de iconografie is de reproductie van de pagina's van deze site op een papieren drager toegestaan, mits naleving van de volgende voorwaarden:

 • gratis distributie,
 • Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging)
 • Expliciete quote van de site van Fouesnant-Les Glénan als bron en vermeld dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Verveelvoudiging van het geheel of een deel van deze site op een elektronische drager is toegestaan ​​onder voorbehoud van vermelding op duidelijke en leesbare wijze van de bron (De Fouesnant-Les Glénan) en de vermelding “Alle rechten voorbehouden”.
De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Het maken van links naar www.tourisme-fouesnant.fr

De site van Fouesnant-Les Glénan geeft toestemming voor het opzetten van een hyperlink die naar de inhoud ervan verwijst, onder voorbehoud van:

 • om de deeplinking-techniek niet te gebruiken, d.w.z. de pagina's van de site van Fouesnant-Les Glénan mag niet worden genest binnen de pagina's van een andere site, maar toegankelijk zijn door een venster te openen.
  vermeld de bron die via een hyperlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud verwijst.
 • De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.
  Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van controversiële, pornografische, xenofobe aard of die, in grotere mate, de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen beïnvloeden.

Neem voor ander gebruik contact met ons op.

Omvang van de inhoud

Ondanks de zorg die is besteed aan het verzamelen van informatie evenals aan de realisatie van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen onafhankelijk van onze wil op deze site blijven of worden ingevoegd. Fouesnant-Les Glénan kan om deze reden noch uitdrukkelijk noch impliciet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die deze bevat, erkent dat hij deze op eigen risico en gevaar gebruikt en dat: Fouesnant-Les Glénan kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site of een deel ervan.

Evenzo Fouesnant-Les Glénan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen en in het bijzonder die waarvoor toegang is toegestaan ​​door het gebruik van de hyperlinks die op de pagina's van deze site verschijnen. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.

Cookies

De site navigatie www.tourisme-fouesnant.fr zal waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:

 • Onder Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.
 • In Chrome: tabblad instellingen / Toon geavanceerde instellingen /
  • Selecteer Opslag van lokale gegevens toestaan ​​(aanbevolen) om cookies in te schakelen.
  • Als u cookies wilt deactiveren, selecteert u Alle sites verbieden gegevens op te slaan.
  • Klik op OK om op te slaan.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten.
Er wordt geen persoonlijke informatie aan derden verstrekt.