Verschillende instrumenten en organisaties identificeren en bieden nationale of lokale hulp aan om bedrijven te ondersteunen.

SOLIDARITEITSFONDS

Zojuist is de lijst met beroepen en sectoren die in aanmerking komen voor het solidariteitsfonds uitgebreid naar 75 nieuwe bedrijven. De omvang van de ondernemingen is vergroot van: van 20 tot 50 medewerkers.
een steunpakket van € 10k wordt toegekend voor gesloten bedrijven administratief en voor bedrijven in de getroffen sectoren die een 80% omzetdaling per maand.
Bedrijven die 50% van hun omzet hebben verloren, kunnen nog steeds aanspraak maken op steun van € 1,5k per maand. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht.
Nachtsector: tot eind december, hulp bij het dekken van vaste kosten, huren tot 15k/maand.

Openbare investeringsbank

staat gegarandeerde lening

Deze lening gegarandeerd door de staat genaamd "PGE saison" biedt gunstigere voorwaarden dan de klassieke PGE met een hoger plafond dat zal worden bepaald over de 3 beste maanden van het jaar 2019.
Het apparaat past zich aan aan de nieuwe situatie die door de heropsluiting is ontstaan. Zo kunnen bedrijven nu een PGE contracteren tot 30 juni 2021 in plaats van 31 december 2020

herstelplan voor economische activiteit

Het plan "France Relance" is een routekaart voor de economische, sociale en ecologische wederopbouw van het land. De middelen die door de regering en Europa worden toegewezen, zijn aanzienlijk: 100 miljard euro, d.w.z. ⅓ van het jaarlijkse budget van de staat om Frankrijk tegen 2030 weer op te bouwen.