Deze rubriek bevat een reeks maatregelen om bedrijven te ontlasten bij het betalen van vaste lasten: huur, belastingen, socialezekerheidsbijdragen, enz.

Zie ook de gids van het Ministerie van Economische Zaken met alle steunmaatregelen voor bedrijven en de FAQ's.

vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen tpe – mkb

VSE's-MKB's, administratief gesloten of onderhevig aan tijdsbeperkingen met a omzetverlies groter dan 50%, kan genieten van een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen tijdens de gesloten of beperkte periode. Totdat de wettelijke maatregel is genomen, kunnen bedrijven gedurende de betreffende periode uitstel aanvragen.

Voor VSE's-MKB's die niet direct onderworpen zijn aan een openingsbeperking, maar die 50% van de omzet hebben verloren, zal het mogelijk zijn om per geval kwijtschelding van verschuldigde bijdragen te vragen tijdens de sluitingsperiode.

Uitstel van Urssaf-bijdragen zonder voorafgaand verzoek aflopen op 5 of 15 oktober: voor werkgevers van wie de activiteit opnieuw wordt verhinderd – cafés-restaurants in zones met maximale waarschuwing, voor werkgevers van wie de activiteit al werd verhinderd en nog steeds is. meer

betaling van huur en lasten

Uitstel van betaling van huur en water-, elektra- en gaslasten. De financieringswet 2021 introduceert een heffingskorting voor verhuurders aanmoedigen om een ​​deel van hun huur op te zeggen. Deze maatregel komt ten goede aan bedrijven met minder dan 250 werknemers die administratief zijn gesloten. of behorend tot de UNHCR-sector. Zo kan elke verhuurder die gedurende de drie maanden oktober, november en december 2020 akkoord gaat met het afzien van ten minste één maand huur, genieten van een belastingvermindering van 30% van het bedrag van de verlaten huren. Deze hulp wordt gecombineerd met het solidariteitsfonds.

Uitstel van belastingtermijnen

Verschillende steunmaatregelen voor bedrijven:

Maatregel 1: termijnen voor de betaling van directe belastingen (exclusief btw en roerende voorheffing). Sinds 20 oktober kunnen bedrijven contact opnemen met hun zakelijke belastingdienst (SIE) om betalingstermijnen aan te vragen.

Betrokken ondernemingen: ondernemingen die een onderbreking of beperking van hun activiteit hebben ondervonden in verband met een sluitingsmaatregel of wanneer hun financiële situatie dit rechtvaardigt.

Maatregel 2: de deadline voor de onroerendezaakbelasting verschuldigd door bedrijven die hun handels- of industriële gebouwen bezitten en exploiteren, wordt op eenvoudig verzoek met 3 maanden uitgesteld.

Maatregel 3: Mogelijkheid om een ​​nieuw afwikkelingsplan aan te vragen, gespreid over een periode van maximaal 3 jaar, de betaling van beroepsbelastingen verschuldigd tijdens de periode van gezondheidscrisis en nog niet afgewikkeld.

Maatregel 4: voor zelfstandigen: Mogelijkheid tot moduleren van tarief en termijnen roerende voorheffing. Te nemen stappen via de privéruimte op impots.gouv.fr, rubriek "Mijn roerende voorheffing beheren".

Plus d'informations