Hoe zich aan te passen aan nieuwe toeristische beroepen? Hoe ontwikkel je je vaardigheden? Wat zijn de vooruitzichten voor professionele ontwikkeling? Een kort overzicht van de ondersteuning die medewerkers krijgen om te floreren en te presteren.

Opleiding van het personeel

Elk jaar laat de UNWTO elk lid van de "Fouesn' Pom' Girls" een opleiding volgen om vaardigheden te verwerven. Om dit te doen, stelt het management een voorlopig opleidingsplan op (driejarig plan voor de ontwikkeling van vaardigheden) en stelt het budget vast voor de opleiding van het personeel.
Vaste medewerkers profiteren van verschillende soorten trainingen :

 • het regionaal opleidingsplan, opgesteld door OTB;
 • Elke andere opleiding zolang deze voldoet aan de behoeften van de UNWTO en de werknemer;
 • deelname aan educatieve rondleidingen over verschillende thema's: (vrije tijd, accommodatie, restaurants, wandelen, varen, natuurlijk erfgoed).
 • deelname aan technische dagen, seminars, enz.

De fasen van het jaarlijkse ontwikkelingsplan voor vaardigheden:

 1. Beheer verzendt naar het team op oefenprogramma.
 2. Elke medewerker wordt uitgenodigd om zijn opleiding wensen.
 3. De trainingen zijn onderhevig aan: bevestiging.
 4. De opleidingen die door alle medewerkers worden gevolgd, staan ​​vermeld in een document met de titel " Ontwikkelingsplan voor vaardigheden".
 5. De medewerker volgt zijn opleiding voornamelijk tijdens zijn werktijd. De VVV zorgt voor de opleidingsfinanciering.
 6. De training maakt het mogelijk een attest of certificering afgeven.
 7. Aan het einde van de opleiding zal de werknemer hun cursusmateriaal communiceren aan al het personeel.
 8. Un trainingsverslag wordt uitgevoerd op het dossier "Ontwikkelingsplan voor vaardigheden" om te weten of het de verwerving van vaardigheden mogelijk heeft gemaakt met betrekking tot de opdrachten die aan de werknemer zijn toevertrouwd.

Sollicitatiegesprekken

Elk jaar plant het management een evaluatiegesprek en om de twee jaar plant het een professionele bijeenkomst.

 • Voor wie? elk lid van het team
 • Waarvoor? voor het jaarlijkse evaluatiegesprek is het een kwestie van de balans opmaken van de uitgevoerde werkzaamheden/missies in het afgelopen jaar N-1 en het bepalen van de doelstellingen voor het komende jaar N+1. Voor het professionele gesprek gaat het erom gezamenlijk in te spelen op de behoeften van de werknemer (ontwikkeling in het bedrijf, opleiding, projecten) en van het bedrijf (strategie, opleidingsplannen, identificatie van talenten) voor hun respectievelijke ontwikkelingen.
 • Hoe? Het is het onderwerp van een individueel gesprek tussen het management en de medewerker. Het wordt omlijst door een interviewgids. Deze gesprekken leiden tot het actualiseren van functiebeschrijvingen en het definiëren van individuele doelstellingen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat is ondertekend door de directie, de voorzitter en de medewerker. Een kopie wordt naar de werknemer gestuurd, een tweede wordt bewaard in zijn persoonlijk dossier.

 

Driejarig ontwikkelingsplan voor vaardigheden

Jaarlijkse evaluatie en professionele interviewroosters