De stroom van informatie

Een goede interne communicatie tussen de “Fouesn' Pom' Girls” is essentieel. Alle ontvangen informatie wordt gecommuniceerd naar collega's en/of management.

Om ervoor te zorgen dat de informatie circuleert en het hele team hiervan op de hoogte is, heeft het OMT zowel twee tools als gespreksmomenten ingericht.

Een gedeelde informatieruimte

  • De Google-drive. Alle gedeelde documenten kunnen door het hele team worden bekeken en aangevuld/bewerkt.

Een transmissieboek

Het is een tool in Excel-formaat die op de Google-drive wordt geplaatst. Het wordt gedeeld met het hele team en bestaat uit de onderstaande secties:

  • Transmissies (nuttige informatie om te delen met het team)
  • Sociaal-professionele informatie (nuttige informatie over een partner)
  • Mondelinge/schriftelijke opmerkingen (mening gegeven door een bezoeker)
  • Incidenten (een situatie/probleem gerelateerd aan de interne bedrijfsvoering)
  • Klacht (een persoon die een klacht indient en met wie we contact opnemen)
  • Mening over het OMT (iemand die zijn mening geeft over het OMT)

Teamvergaderingen en werkvergaderingen

Deux maandelijkse vergaderingen worden georganiseerd (behalve in de zomer) met alle “Fouesn' Pom' Girls”. Deze vergaderingen zijn een gelegenheid om de dossiers van elk lid van het team te inventariseren, maar ook om te discussiëren en na te denken over de uit te voeren projecten. Aan het einde van elke vergadering wordt een verslag opgesteld en naar alle medewerkers gestuurd.

Naast teamvergaderingen is het management beschikbaar voor elk lid van de 'Fouesn' Pom' Girls' om een ​​bepaald project te bespreken of te werken.

Handboek van uitzendingen

Notulen van teamvergaderingen