Hoe is de werving van personeel, seizoenarbeiders en stagiaires georganiseerd? Wat zijn de documenten die arbeidsrelaties formaliseren? Deel uitmaken van de "Fouesn' Pom' Girls" kan niet worden geïmproviseerd. Vind alle informatie in deze sectie.

vaste medewerkers

Het vaste personeel van UNWTO wordt geworven op basis van een jobaanbieding. Aan het einde van een voorselectie op basis van de sollicitatiedossiers wordt de kandidaat uitgenodigd om deel te nemen aan een mondeling interview voor een jury bestaande uit de voorzitter, het management en leden van het directiecomité.

De succesvolle kandidaat wordt vervolgens aangenomen op basis van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd (cao nr. 3175 voor toeristische organisaties).

Na indiensttreding binnen het OMT is de werknemer onderworpen aan:jaarlijks beoordelingsgesprek (overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de toegewezen missies) en halfjaarlijks professioneel onderhoud (beoordeling van de ontwikkelingsvooruitzichten binnen de vestiging) en heeft baat bij opleiding om hem in staat te stellen zich in zijn werk te ontwikkelen door nieuwe vaardigheden te verwerven.

de seizoensgebonden

UNWTO engageert zich seizoenspersoneel met het oog op de versterking van het team van verblijfsadviseurs tijdens de zomerperiode (juli en augustus). Deze werving gebeurt op basis van spontane sollicitaties of via advertenties op verschillende sites. Het volgt dezelfde procedure als de aanwerving van een vaste medewerker. De keuze van de seizoensarbeider wordt dan met het hele team gemaakt. Het wervingsbeleid voor seizoenarbeiders is gebaseerd op een retentieprincipe: voorrang wordt gegeven aan de persoon die eerder een succesvolle stage of seizoen bij de UNWTO heeft gelopen.

Stagiair

Ten slotte verwelkomt de UNWTO jaarlijks stagiaires (van middelbare school tot masterniveau) voor een korte of middellange periode (duur van enkele dagen tot ongeveer drie maanden).

Organigram OMT Fouesnant-les Glénan

Wervingsprocedure

Onderhoudsschema's

Arbeidscontract

Functieomschrijving

Reglement van orde

Welkomstboekje voor nieuwkomers

verbazing verslag