Om excellentie na te streven, heb je een strategische visie en een kwalitatief actieplan nodig! Dit is de managementfilosofie.

Een strategisch beleid.

Het is het resultaat van reflectie met de gemeenschap, bezoekers/bewoners, partners en het team. Door te formaliseren strategisch beleid, trekt de directie de draad van de Ariadne voor de toeristische ontwikkeling van Fouesnant. Het is van toepassing op het hele grondgebied van Fouesnant-les Glénan op basis van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de driejarige doelstellingenovereenkomst.

Om het voor iedereen mogelijk te maken er zijn eigen invulling aan te geven, wordt het via de "partnerruimte" van de website naar het personeel en naar de partners van het VVV-kantoor gestuurd.

*****************

een actieprogramma

Als het strategisch beleid de rode draad van Ariadne is, maakt het jaarlijks door de directie uitgevoerde actieprogramma het mogelijk om de meest relevante projecten op te zetten om de gestelde doelen te bereiken. Op het einde van het jaar wordt een evaluatie van de acties gemaakt in de vorm van een activiteitenverslag.

Het activiteitenrapport wordt gecommuniceerd naar personeel, de gemeenschap, partners en instellingen via de website en een nieuwsbrief en een openbare bijeenkomst om de acties te presenteren.

Strategisch beleid 

Activiteiten rapport

Actieprogramma