Het OMT van Fouesnant-les Glénan heeft verschillende informatie-instrumenten en media opgezet. Laten we eens kijken hoe UNWTO met haar partners communiceert.

De UNWTO communiceert over haar nieuws, over de activiteiten van de bestemming, over wettelijke informatie, over enquêtes... Ze gebruikt haar communicatiemedia ook om partners uit te nodigen om deel te nemen aan de acties die worden ontwikkeld om hen te ondersteunen, te professionaliseren en te informeren hen.

  • een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief uitgevoerd via Mailchimp om het toeristische nieuws van de bestemming te volgen en om de mening van partners te vragen over specifieke thema's (enquête van toeristenaanwezigheid, rapport over UNWTO-acties, opleidingsbehoeften, thema dat moet worden behandeld in het kader van digitale workshops ...) .
  • Un “partnerruimte” op onze website met secties/toolboxen over verschillende onderwerpen voor professionals.
  • De voorlichtings- en overlegacties (nieuwsbrief, vergadering / werkgroep, … laten toe het actieprogramma van het OMT te presenteren, na te denken over de ontwikkeling van een werklijn, …).
  • Een pagina op Facebook en een pagina verder Instagram om te communiceren over het nieuws van de bestemming, de animaties... (op basis van een redactionele lijn).
  • De artikelen in zowel de traditionele papierpers als in het gemeenteblad om een ​​bepaald onderwerp in de schijnwerpers te zetten: terugblik op het seizoen, een actie om te promoten, het ontwerp van een nieuw medium...

Digitale nieuwsbrief

Website en zijn partnerruimte

Social media pagina's Facebook -Instagram