Wat zijn de relaties van UNWTO met haar partners? Wat zijn de toezeggingen aan belanghebbenden in het toerisme?

UNWTO integreert toeristische belanghebbenden in zijn bestuur en commissies. Haar Directiecomite bestaat voor de helft uit socio-professionals die de verschillende sectoren van de toeristische activiteit in Fouesnant vertegenwoordigen.

De toeristische ontwikkelingsstrategie van het OMT is het resultaat van een compromis tussen de verwachtingen van de gemeente Fouesnant en de behoeften van de toeristische partners in de regio. UNWTO zet zich in voor: regelmatig communiceren en overleggen met haar partners. Van nieuwsbrieven regelmatig verstuurd zodat iedereen op de hoogte kan worden gehouden van de acties en initiatieven ontwikkeld door de UNWTO, maar ook om hun mening te geven over thema's zoals toeristenaantallen, acties uitgevoerd binnen de UNWTO, enz.

De UNWTO wenste dat de structuur is een hulpmiddel voor de ontwikkeling van het toerisme voor lokale partners. Via nieuwsbrieven, de website (partnerruimte), informatiebijeenkomsten, individuele bijeenkomsten of de ontwikkelde acties/initiatieven tracht de UNWTO maak een link met zijn socio-professionals en partners..

Onze verplichtingen

  • Tonen luisteren en beschikbaarheid
  • Verbeter de partnertevredenheid door de bestemming te promoten om zijn invloed en bekendheid.
  • Stel de in promotionele en communicatieve acties.
  • Voorstellen projecten en diensten in lijn met de behoeften toeristische belanghebbenden.
  • Federeer de acteurs van toerisme om toeristische projecten te definiëren.
  • Raadpleeg partners en hun voorstellen indienen deconcentratie.
  • Ondersteun en promoot het aanbod van de partners.
  • Elke professional ondersteunen toerisme in acties gericht op het verbeteren van zijn vestiging en het vergroten van zijn zichtbaarheid.

Samenstelling van het UNWTO-bestuurscomité

Driemaandelijkse nieuwsbrief

Website