UNWTO heeft een Working Committee (beter bekend als: "Bestemmingskwaliteitsgroep"), om haar te ondersteunen bij het opzetten en bewaken van haar kwaliteitsaanpak.

Terwijl het OMT regelmatig zijn team van “Fouesn' Pom' Girls” samenbrengt om dagelijks aan kwaliteit te werken, mobiliseert het ook een GQD die voornamelijk bestaat uit mensen van buiten het OMT om na te denken over de strategische oriëntaties van kwaliteit.

Een quesaco GQD? Het is een groep bestaande uit actoren die werken aan de ontwikkeling van het toerisme op de bestemming. Het is samengesteld uit het management, de RAQ, gekozen functionarissen en vertegenwoordigers van de socio-professionals van Fouesnant. De GQD wordt gefaciliteerd door UNWTO.

Een GQD voor wat? De GQD is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het OMT en het werken aan projecten die in Fouesnant moeten worden uitgevoerd. Het is een plaats voor discussie en reflectie om kwaliteit op te nemen in een proces van voortdurende vooruitgang.

Wanneer is een GQD gemobiliseerd? Het OMT plant minimaal twee bijeenkomsten per jaar, ofwel aan het begin (mei) en aan het einde van het seizoen (november).

Informatie die waarschijnlijk wordt aangepast aan de gezondheidscontext

GQD-rapport

GQD-bewakingstabel