Op een dag had UNWTO een lumineus idee…. toegang krijgen tot het Quality Tourism-label.

Om dit te doen, begon het team zich het kwaliteitsbeleid voor het OMT van Fouesnant-les Glénan voor te stellen met één enkel doel: van de UNWTO een excellente instelling maken.

Missies van ontvangst en informatie, communicatie, promotie, interne werking of beheer van de structuur, alles gaat daar. Bij de UNWTO moest Kwaliteit overal zijn.

Om dit project op te zetten, werd besloten om de “Fouesn' Pom' Girls” te mobiliseren. Het hele team werkte enkele maanden samen om kwaliteit te zaaien in de vier hoeken van de UNWTO.

Diagnose van praktijken, opstellen van procedures, opleiding van personeel, standaardisatie van werkmethodes en werking, evaluatie van de tevredenheid van het publiek... zijn allemaal taken die worden uitgevoerd om de heilige graal "het keurmerk voor toerisme" te behalen.

Om kwaliteit in de loop van de tijd te formaliseren, heeft UNWTO verschillende tools ontwikkeld:

  • Een kwaliteitshandboek. Het beschrijft wie we zijn, wat onze keuzes stuurt en hoe ons kwaliteitssysteem werkt.
  • Eén plek om alle informatie op te slaan op kwaliteit en laat het hele team er toegang toe hebben.
  • Vragenlijsten en tools voor kwaliteit meten en beoordelen of het voldoet aan de verwachtingen en behoeften van ons publiek.
  • Vergaderingen met het team, maar ook met een kwaliteitsgroep om ons kwaliteitssysteem te bewaken, te evalueren en te ontwikkelen.

Een kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandleidingen

Het transmissieboek

Beoordelingstools

Vergadernotulen