Het VVV-kantoor en de gemeenschap zijn vooral a solide relatie en een vertrouwenscontract.  In het begin is er de stad Fouesnant. De gemeenschap heeft een toeristisch beleid voor haar bestemming gedefinieerd en het gemeentelijke VVV-kantoor is het instrument voor territoriale ontwikkeling dat deze politieke visie in projecten zal vertalen. Verenigd rond een territoriaal project, laten we ontdekken hoe dit vertrouwenscontract tot stand komt.

Om mooi fruit te produceren, moet aan de juiste voorwaarden worden voldaan: veel water en optimale zonneschijn. Na een jaar werk zal de appelboom kwaliteitsappels opleveren die de reputatie van de bestemming "Fouesnant-les Glénan" zullen maken.

gemeenschappelijk bestuur

Gekwalificeerd als een "ingedeeld toeristenoord" en een "toeristische stad", heeft de stad Fouesnant de bevoegdheid "toerisme". Om haar toerismebeleid uit te voeren, heeft de gemeenschap zichzelf uitgerust met een instrument: een VVV-kantoor, waaraan ze een reeks taken delegeert.

Als gemeente is de gemeente Fouesnant verantwoordelijk voor:

 • Definieer de toeristische ontwikkelingsstrategie
 • Identificeer de operationele assen van implementatie
 • Definieer institutionele en territoriale partnerschappen
 • Zorgen voor investeringen in verband met acties in het kader van overheidsacties
 • Definieer en incasseer de gemeentelijke toeristenbelasting

Het gemeentelijk VVV-kantoor

UNWTO is een EPIC van categorie I, opgericht bij decreet van de prefect in 1997, dat ingrijpt op de stad Fouesnant. 

 • Om zijn tussenkomst in te kaderen, de UNWTO heeft twee instrumenten:
  • een driejarige doelstellingenovereenkomst (gesloten tussen het gemeentehuis en de UNWTO). Deze routekaart bepaalt de werklijnen en de missies die in het gebied moeten worden uitgevoerd met betrekking tot de verwachtingen van bezoekers en de behoeften van professionals en de gemeenschap.
  • een jaarlijks actieprogramma waarin de projecten worden beschreven die voor elke missie moeten worden ontwikkeld.
 • Om de goede werking van de inrichting te verzekeren, het bureau heeft een directiecomité bestaande uit 13 gewone leden en 12 plaatsvervangende leden (d.w.z. 13 leden gekozen door de gemeenteraad van Fouesnant en 12 socio-professionals benoemd uit de vertegenwoordigers van activiteiten, beroepen en organisaties die verband houden met het toerisme in de gemeenschap).
 • Om de koers uit te zetten en de structuur te beheren, heeft het Bureau een voorzitter, twee ondervoorzitters en een directie.
 • Toeristisch beleid implementeren, heeft het Bureau een team van 6 mensen (die we de "Fouesn' Pom' Girls" zullen noemen) gekwalificeerd en regelmatig opgeleid.

 

de verlovingen

Om het VVV-kantoor in staat te stellen zijn missies te vervullen, verleent de gemeente Fouesnant haar de nodige werkingsmiddelen aangepast aan haar status, haar classificatie en haar dienstverplichtingen.

De gemeente Fouesnant vertrouwt het OMT de volgende opdrachten toe:

 • Om te verwelkomen en te informeren het publiek op het toeristische aanbod
 • De communiceren en promoten de bestemming van Fouesnant-les Glénan
 • De commercialiseren diensten en activiteiten
 • D 'ondersteuning en advies elke toeristische speler die lid is van het Bureau, bij de ontwikkeling van hun activiteit
 • Verzamel de toeristenbelasting (extra inzet)

 

Statuten van de gemeentelijke VVV

Driejarige doelstellingenovereenkomst tussen de gemeente Fouesnant – OMT

Samenstelling van de UNWTO-stuurgroep