Als onderdeel van onze kwaliteitsaanpak heeft de UNWTO verschillende instrumenten geïmplementeerd om de tevredenheid van bezoekers/bewoners/partners te beoordelen. Om onze dienstverlening en dienstverlening continu te verbeteren vindt er minimaal één keer per jaar een analyse van deze indicatoren plaats.

Het tevredenheidsonderzoek

Als onderdeel van onze kwaliteitsaanpak bieden wij onze partners en bezoekers/bewoners de mogelijkheid om ons te helpen onze dienstverlening te verbeteren door het beantwoorden van een snelle tevredenheidsenquête Deze vragenlijst vindt 2 keer plaats.

DAT IS – Een bezoeker arriveert bij de UNWTO voor een informatieaanvraag. Aan het einde van het advies over het verblijf nodigen we hem uit om een ​​tevredenheidsenquête in te vullen (de vragenlijst bestaat in FR/GB/DE):

  • in digitaal formaat in te vullen op een van de tablets bij de UNWTO.
  • of op papier (verkrijgbaar bij de receptie).

DAT IS – Een partner/bezoeker meedoen aan een actie van de UNWTO (animatie, workshop, etc.). In deze context nodigt het personeel dat verantwoordelijk is voor de activiteit hem uit om een ​​tevredenheidsenquête in te vullen papier (FR).

Informatie die waarschijnlijk wordt gewijzigd in functie van de evolutie van de gezondheidscontext.

suggestie of opmerking opname

Zodra een partner/bezoeker/bewoner een suggestie of een positieve of negatieve mondelinge of schriftelijke opmerking maakt, wordt dit opgenomen in het transmissieboek en geanalyseerd door onze Quality Manager (QAR).

Het klachtenformulier

Wanneer een ontevreden bezoeker/bewoner, die al dan niet schade heeft geleden, bij het OMT komt, nodigt de reisadviseur hem uit om een ​​klachtenformulier in te vullen. Dit wordt opgenomen in het transmissieboek en zal zo snel mogelijk door de RAQ worden verwerkt. Hij is verantwoordelijk voor het informeren van de betrokken dienstverlener of dienst om hem op de hoogte te stellen van de klacht en stelt een antwoord op aan de klant om hem te informeren dat zijn klacht in aanmerking is genomen.

Een wirwar van andere indicatoren om de kwaliteit te beoordelen
  • De meningen van internetgebruikers op internet en op sociale netwerken. La gestion recensies gepubliceerd op Google, Volgen van Facebook-pagina's, Instagram
  • De mening van het team over de werking van het VVV-kantoor. De incidenten, het verbijsteringsrapport, ...
  • De meningen van onze partners in het kader van voordelen/diensten/acties van het VVV-kantoor. Ze worden regelmatig gevraagd om deel te nemen aan bezoekersonderzoeken, au verslag uitbrengen over de acties van de VVV,...

Tevredenheidsonderzoek

Handboek van uitzendingen

Klachten formulier

Kwaliteitsrapport

Indicatoren om kwaliteit te beoordelen